Strukovne udruge Istarske županije

 • Društvo pedagoga tehničke kulture Istarske županije
  Pula, Frane Glavinića 1
  Tel: +385 (0)52 210 436
  Fax: +385 (0)52 383 466
  E-mail: ztk-pula(at)inet.hr
 • Društvo informatičara pula
  www.duip.hr
 • Društva za robotiku Istra
  www.robotikaistra.com
 • Društvo za tehniku zavarivanja Istra
  www.dtzi.hr
 • Društvo energetičara Istra Pula
  Pula, Mutilska ulica 17
  Tel: +385 (0)52 218 670
 • Matematičko društvo "Istra"
  www.mdi.hr